سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دل  مردان   خدا   راست   ز   نور   تو   حیات

یا قتیل العبرات

شده  محکم   ز  مناجات  تو  ارکان      صلات

یا قتیل العبرات

به ابی   انت   و   امی  گل  گلزار      رسول

راحت جان بتول

مرتضی سیرت وصورت حسن وحمزه صفات

یا قتیل العبرات

ما زنور   تو   رسیدیم   به   سرمنزل عشق

ای قرار دل عشق

چون تومصباح هدی هستی وکشتی نجات

یا قتیل العبرات

گوش دل قصه ی جانسوزتوروزی که شنید

خونم از دیده چکید

که لب تشنه شدی کشته لب آب      فرات

یا قتیل العبرات

نوه ی  احمد  مختار  یل   بدر  و     حنین

سیدالعشق حسین

یافت  از  خون تو و اهل تو اسلام ثبات

یا قتیل العبرات

شده جاوید از ایثار تو    قانون     شرف

پسر شاه نجف

زنده ای در همه اعصار ونداری توممات

یا قتیل العبرات

چوشدی کشته وخونت همه برخاک چکید

لاله از خاک دمید

لاله ای آبروی باغ  بهشت  و      روضات

یاقتیل العبرات

می فرستندملایک  همه  از  عرش برین

همره روح الامین

برتو و بر پدر و مادر و جدت     صلوات

یا قتیل العبرات

«خوش عمل»رخت عزابرتن وگریدشب وروز

با دلی شعله فروز

بنما بر دل سرگشته ی   او راه نجات

یا قتیل العبرات.
تاریخ : پنج شنبه 90/9/10 | 9:0 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

ای  بر  لب   تو   زمزمه ی     ماه محرم

بنهاده  سر از شوق به     درگاه محرم

از  حنجر    گلگون   شهیدان     خدایی

پیغام  رسد:   گم  نکنی      راه محرم .
تاریخ : شنبه 90/9/5 | 6:18 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر