سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ای    نابترین      ترانه ی         شیدایی

در   خلوت     صبحهای       جانفرسایی

یک  جمعه ی دیگرآمد و رفت  و   هنوز

شادیم  که   جمعه ی  دگر    می آیی .
تاریخ : چهارشنبه 91/9/29 | 5:54 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

در    دوره ی     ما     نه   عهد     ماضی

مردی   شده بود       تازه           قاضی

در    جلسه ی      دادگاه        با     وی

گفتند      که      «حکم»  کن       پیاپی

قاضی    که     نبود      اهل        پرهیز

گفتا    که    مراست     حکم  «گشنیز»!
تاریخ : پنج شنبه 91/9/23 | 6:25 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

پر   زد   به  سوی     بهشت      تا   «عمرانی»

دادند     به    افتخار        او             مهمانی

«تیمور ترنج»  و     «قیصر»  و  «باران پور »*

«سید حسن حسینی»    و         «مردانی» .

*«آرش باران پور» از پیشگامان شعر سپید مقاومت و دوست صمیمی آیینه ضمیرم.
تاریخ : یکشنبه 91/9/19 | 6:33 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

برون کردند    آدم    را       ز      جنّت

به  جرم   خوردن یک   دانه        گندم

چه  خواهد کرد فردا  زاد    و  رودش

که  یک  جو  خورده باشد مال مردم .
تاریخ : سه شنبه 91/9/14 | 6:34 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

به لب   از  آتش دل      گفتگوی             کربلا دارم

دلی   آتشفشان  در      جستجوی              کربلا  دارم

نماز  عشق را رکعت  به    رکعت   بسته ام        قامت

به     جای    قبله ی  جان  رو به سوی       کربلا  دارم

غبار  آسا   به   شوق      کاروان       شور  و  شیدائی

روم      منزل   به    منزل       آرزوی          کربلا  دارم

«لهوف» م بر کف  و چشمم  پر  آب و سینه    در آتش

به  هر     ماتمسرائی         گفتگوی           کربلا  دارم

به    تعظیم     محرم    در      محرم       باده    پیمائی

امید      جرعه نوشی        از  سبوی        کربلا  دارم .
تاریخ : پنج شنبه 91/9/2 | 8:30 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر