سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

چون عقاب جوجه ای شکسته بال

در فراق آشیانه جیک جیک می کنم

می روم به سایتهای جنگل بزرگ

روی نام هر پرنده ای کلیک می کنم!
تاریخ : دوشنبه 90/2/5 | 6:47 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

پشت این پنجره مانده ست نسیم

نفسم می گیرد

آی... این پنجره را بگشایید

بوی جانبخش اقاقی ها را دریابید

دل من می گوید

قاصدی در راه است .
تاریخ : یکشنبه 90/2/4 | 9:15 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر
<< مطالب جدیدتر