سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پشت این پنجره مانده ست نسیم

نفسم می گیرد

آه ... این پنجره را بگشایید

بوی جانبخش اقاقی ها را دریابید

دل من می گوید:

قاصدی در راه است

این بهار است که بر پنجره پر می ساید.
تاریخ : پنج شنبه 94/12/27 | 7:55 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

(1)

رفتید بهشت ، تــور با خود ببرید

زیتون و خیارشـــور با خود ببرید

 

شاید نرسید دستتان بر غلمـــان

یک لوطی لندهور با خود ببرید!!

(2)

رفتید بهشت ، خیمه با خود ببرید

یک دوست زشهرمیمه باخود ببرید

 

تا آن که دهیــد بر ملایک نذری

پاتیل خورشت قیمه با خود ببرید!!

(3)

رفتید بهشت ، غوره با خود ببرید

یک دیگ چغور پغوره با خود ببرید

 

تا موی زهــــــارتـــان به زانو نرسد

لطفا دوسه بار نوره با خود ببرید!!
تاریخ : دوشنبه 94/12/10 | 9:21 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر