سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خـــاتــــون قصّه هـــــــای قدیمی

ای با دلــــم همیشـــــه صمیمی

نام تــــــو در قلمــــــرو شعــــرم

نیمـی خیـــــال و خاطـــره نیمی

***

عطــر همیشــه جاری احساس

در باغســــار خــاطــــره هایـــی

زیبــــاتـــــریـــن تــرنّـــــــــم باران

در دشتهــــــای بـــــــاور مــایی

***

پیونـــد آب و سبـــزه و نــــوری

در فــرصــــــت نجیــب شکفتن

رنگیـــن کمـــــان بـــاغ بلــوری

باید غـــــــزل بـرای تـــو گفتن

***

هنگامه ی عبــور تـو گل کرد

باغ خـــــــزان رسیـده دوباره

یک آسمان تبسّــم خورشید

یک کهکشان حضـور ستاره

***

ای معنـــی بلیــــغ شکفتن

ســرو رســــــای باغ نجابت

از پرتـو خیــــــال تو روشن

پیوستــه چلچــــراغ نجابت.
تاریخ : جمعه 94/4/19 | 7:1 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر

چشمان تو خنده هــای خورشیــد من است

در وادی غــــــــم چــراغ امّیـــد من است

 

هر شب که نهی چشم به هم شام عزاست

هر صبـــح که باز می کنی عید من است.
تاریخ : چهارشنبه 94/4/10 | 12:27 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر