سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

گر  ذکر  بلیغ  و  فکر  صائب   داریم

ور جان و دل همیشه تائب    داریم

از  جلوه ی بامداد  یارب....    یارب

در    خلوت     لیلةالرغائب   داریم.
تاریخ : چهارشنبه 91/3/3 | 6:27 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر
<< مطالب جدیدتر