سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در اربعین شـــاه شهیدان به گوش جان

پیغـــام  کـــربــلای معلّــــی شنیده ایم


مــا شیعـــه را هـــراس پراکندگی مباد

«حُـبُّ الحُسَیـن یَجمَعُنـا» تا شنیده ایم.
تاریخ : پنج شنبه 100/7/8 | 6:16 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر