سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
عمری است خـزان به بـاغ مـی بینـم وبس
از مــــی خــالـــی ایـــاغ مـی بینـم و بس
یک لحظـــه نشــاط بـــا دلــــم یـــار نشـد
جـــایـــی که همیشـه داغ می بینم و بس.
تاریخ : پنج شنبه 100/7/22 | 9:13 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر