بیگانه تر از من به من

چشمهای سیاه مست تو بود

شبانه ای که در شرابخانه ی ناسوت

غزلهایم را

به آب توبه می شستم.
تاریخ : جمعه 91/3/26 | 7:44 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر