سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ


روز     یاران     به   خیر   و  شادی  باد
فکرشان     فکـــر      اقتصــادی      باد

مستمــری    بگیــر      اگر      هستند
پـــــول    در    جیبشان     زیادی    باد

من   دعا    می کنم    که    ماه   دگر
نوبت     خــرّمـــی    و    شـــادی    باد

به    مـــراد     دل    همـــه    یـــــــاران
در شعب   هر    چه   امر   مادی باد

یعنی     اینکه     حقوق ها  به   دلار
بدهند     و     نه    غیـــر  عــــادی باد

کارهای       دلی         اگر         کردند
یا    گلی    ،     جملگی    ارادی    باد

رقبا       را       «بگم بگم»    هاشان
قاطعآ           احمدی نژادی         باد

وقت     تفریح    قسمت     همگی
قصه های         ر.اعتمادی         باد

همگی    را     گره   گشای      امور
سرور    ما      امام     هادی ع   باد

لیک    دور    از   جناب   مسئولین
اعتراضات          انتقادی           باد

دست مــا   گر  چه    تنگ   از   آنها
روز   و   شب    آخــر  گشادی   باد

بر   سر     قبر   مرده هاشان   هم
شمع   نه   بل   چـــراغ   بادی   باد

بعد  صد   سال   هم   اگر   مردند
که   چنین    مردنی   جهـادی   باد

روز و شب از دریچه های  بهشت
حــور   و   غلمانشان   منادی   باد

لعن و نفرینشان  رسیده به  ویل
قسمت     ملجم     مرادی      باد

ما   ز   دنیـــا  اگر  کــه  در  رفتیم
بــه   جهنّم   ،   جهنّم   ار  رفتیم.
تاریخ : چهارشنبه 100/9/3 | 12:23 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر