سفارش تبلیغ
صبا ویژن

محتکر  محل   ما    هرچه  که  دید      می خرد

بنجل چین  و  هند  را چون که رسید می خرد

میخ و  سه پایه و الک    پاکت    خالی    پفک

تنبک   و   تارونی لبک کهنه-جدید    می خرد

چیت و دبیت و قرقره صندل و پیت  و  فرفره

پرده و کیت  و کرکره شورت وشوید می خرد

تا که فتدزمستیش رعشه به چرخ   دستیش

مال  نبود   می دهد    حال   نبید    می خرد

در همه ی اداره ها  پیش     بزرگ    کاره ها

عمر  دو روزه می دهد وعده وعید می خرد

توی  کتاب فارسی -مال قدیم-       وارسی

می کند آش سرد   با  سار پرید      می خرد

تا  در خانه ی قضا باز  کند    پی          غذا

از   همه ی    مغازه ها شاه کلید  می خرد

تا که  ز شغل تاجری  روی کند به   شاعری

پول  سیاه می دهد«شعرسپید» می خرد!

***

جامعه چون  دگر شودحق زمیانه  در شود

جامه ی  بایزید  را    جام یزید     می خرد.
تاریخ : جمعه 91/4/2 | 7:16 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر