سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در ظلمت   شب    طرح   اهورائی       نوری

بر دیده ی شب  باور  من   جلوه ی    هوری

در   حنجره ی   مرغ   سحرنغمه ی عشقی

بر  دایره ی     ذهن   گل  سرخ      خطوری

در  پرده ی   ابهامی  اگر     عین     عیانی

غایب  ز   میان  هستی  اگر روح  حضوری

بیدار  به   عصری  همه   خوانندکه خوابی

نزدیک   به  مائی همه  گویند که     دوری

بگذار   بگویند  و   بخوانند    که     سنگی

بگذار   بگوئیم  و     بخوانیم   :     صبوری

گم کرده    دلان    هیچ ندانند  و   نفهمند

صد مرتبه    دل پاکتر  از   ناب       بلوری

در  من   غزل انگیز تر از سکر     شرابی

مفهوم طرب ..عشق..صفا..عاطفه نوری.
تاریخ : شنبه 91/4/24 | 5:32 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر