سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هلال   ماه   صیام   از   افق        دمید     دوباره

گه     ضیافت    عام        خدا    رسید     دوباره

کبوتر       دل        مردان        بارگاه          تولا

ز   شوق   دیدن  رخسار   حق  تپید      دوباره

ز  دست   ساقی   بزم        پریوشان   بهشتی

شراب   نور    به    پیمانه ها   رسید     دوباره

به   ساکنان   حریم  و  به    سالکان    طریقت

فرشته   می دهد   از   اوجها    نوید    دوباره

هر آن که  لوح    دل   از   زنگها زدود سحرگاه

صلا    ز    خلوت     کروبیان  شنید       دوباره

ز   چشم    منتظران   وصال   او  ز سر  صدق

چه   اشکها که به سجاده ها چکید      دوباره

دهید  مژده  به  لب  تشنگان عشق که   آمد

ز  جام  دوست  به   کام شما نبید      دوباره

هلا   به  راه    خطا رفتگان   خدای       توانا

قلم  به  دفتر  جرم  شما  کشید      دوباره

به  یمن   جلوه ی   ماه  صیام مرغ دل  من

برون ز محبس تن «خوش عمل» پریددوباره.
تاریخ : جمعه 91/4/30 | 8:18 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر