سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

امروز   به    پژواک        «اذا زلزلةالارض»

آشفته  چو  ابناء   زمین      اهل    سمایند

مرغان  «اولی اجنحه»*  بر  سدره و طوبا

در  ماتم     سیمرغ   هدی  نوحه   سرایند

واصل  شدگان    حرم          سر       الهی

پوشیده  چو  مخلوق  زمین رخت    عزایند

تا  نور   وجود   علوی    تابد    و        پاید

در   صومعه ی  عرش ملایک به    دعایند

ای    لجةالاسرار    الهی  که   ز    داغت

تا   صبح   قیامت   همه   دلها به   نوایند

چون «خوش عمل»ازداغ جگرسوزتوامروز

خلقی   همه  در تاب وتب افتاده  ز  پایند.

*تعبیر قرآنی از فرشتگان الهی.
تاریخ : جمعه 91/5/20 | 11:54 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر