سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

صوفی ای   را   بگفت     دانایی

خرقه  بفروش  گر  تو     بینایی

داد   صوفی  جواب:ای خوشنام

مرذ   صیاد   کی فروشد   دام ؟!
تاریخ : دوشنبه 91/5/23 | 6:31 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر