سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هر کسی یه سرنوشتی داره

یه جهنم و بهشتی داره

هر کسی اسیر یه تقدیره

دل اون بسته ی یه زنجیره

دل من اسیر زنجیر کیه؟

راهی خونه ی تقدیر کیه؟

***

نهان در پرده ی اشکه دل بینوای من

مپرس از حال زار من ای همنوای من

کبوتر بچه ی دل داره می میره

اسیر پنجه ی شاهین تقدیره

دلش اونجا می ره که آشیون داره

ز عشق و عاشقی ها همزبون داره

دل من اسیر زنجیر کیه؟

راهی خونه ی تقدیر کیه؟

دل من اسیر دست غمهاست

که همیشه بی نصیب و تنهاست

توی سرنوشت اون نوشته

که خدا با عشق اونو سرشته

امان از آرزوهایی که دل داره

که یک لحظه منو آروم نمیزاره

من و چشمی که هر شب تا سحرگاهان

همیشه شعله های اشک می باره

دل من اسیر زنجیر کیه؟

راهی خونه ی تقدیر کیه؟
تاریخ : دوشنبه 91/6/6 | 6:2 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر