سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شبی  در   حال   مستی   نیشگونی

ز    ران    برتراند راسل         گرفتم

شدم   هشیار  و  از  بخت  بدخویش

چو  مرغ   گر   نیوکاسل       گرفتم

***

پس  از   راسل - نیوکاسل و  ایضا

سل  ار  قافیه ای   باشد    بیارید

شما  را جان هرکس دوست دارید

مبادا   پا  روی    دمبم      گذارید.
تاریخ : جمعه 91/6/24 | 8:26 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر