سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

ای خطه ی  توس  مشکبار    از   قدمت

هنگام      جلوس چون بهار از    کرمت

مپسند  که    زائر   غریب   تو      رود

با  آه  و  فسوس   شرمسار  از حرمت.

*نویسنده:رامین راسخ(اقل التلامیذ)
تاریخ : جمعه 91/7/7 | 8:22 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر