سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بی  جلوه ی   عشق   مسخ  آنک  شده ایم

قربانی    چند باره ی           شک  شده ایم

ما   فاخته های   عاشق    دشت      جنون

افسوس  که  کمتر   از   مترسک  شده ایم.
تاریخ : جمعه 91/7/28 | 9:22 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر