سفارش تبلیغ
صبا ویژن

من   از   دل و جان     سپاس     می گویمتان

پیوسته      به          التماس      می جویمتان

هر چند     که    خار     در    دلم  می شکنید

سوگند     که      همچو  یاس     می بویمتان.
تاریخ : یکشنبه 91/7/30 | 7:15 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر