سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

گفت  ابراهیم   را      پروردگار

چون به قربانگاه دیدش  پایدار

کای خلیل از «سربریدن»درگذر

«دل بریدن» بود ما را     درنظر...
تاریخ : جمعه 91/8/5 | 3:32 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر