سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

حدیث  بارش   نور   است     هر     کلام    حسین

سرود  عشق  نهان است     در     پیام     حسین

دوام    وحدت   ما  را   نوشت      کاتب     عشق

به  صفحه  صفحه ی تاریخ خون    دوام    حسین

هزار  لرزه    بر    اندام       دشمنان       انداخت

طنین   نغمه ی    تکبیر    سرخ فام         حسین

شکست   قامت  تندیس  کفر   و    بر  پا     شد

لوای   صولت    اسلام     از     قیام       حسین

ز   آسمان     شهادت          فرو          نمی آید

همای      اوج        سعادت مگر به دام  حسین

مقام     قرب     نگر     کز       صوامع    ملکوت

جواب    می رسد    از  دوست بر سلام حسین

به   نام   نامی    او    می زنم   قلم همه عمر

که   محترم    شمرندم    به      احترام  حسین

بیار    «خوش عمل»   آرامش   دل  ار  طلبی

به  لب   هماره     کلام   خدا  و   نام    حسین.
تاریخ : جمعه 91/8/26 | 10:29 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر