سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

چون   عهد      علی     صفا       ندارد   کوفه

دل     در        گرو       شما      ندارد   کوفه

آقا!   به         مدینةالنبی        رجعت    کن

برگرد ...         نیا ...   وفا        ندارد   کوفه .
تاریخ : شنبه 91/8/27 | 6:9 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر