سفارش تبلیغ
صبا

به لب   از  آتش دل      گفتگوی             کربلا دارم

دلی   آتشفشان  در      جستجوی              کربلا  دارم

نماز  عشق را رکعت  به    رکعت   بسته ام        قامت

به     جای    قبله ی  جان  رو به سوی       کربلا  دارم

غبار  آسا   به   شوق      کاروان       شور  و  شیدائی

روم      منزل   به    منزل       آرزوی          کربلا  دارم

«لهوف» م بر کف  و چشمم  پر  آب و سینه    در آتش

به  هر     ماتمسرائی         گفتگوی           کربلا  دارم

به    تعظیم     محرم    در      محرم       باده    پیمائی

امید      جرعه نوشی        از  سبوی        کربلا  دارم .
تاریخ : پنج شنبه 91/9/2 | 8:30 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر