سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

به لب   از  آتش دل      گفتگوی             کربلا دارم

دلی   آتشفشان  در      جستجوی              کربلا  دارم

نماز  عشق را رکعت  به    رکعت   بسته ام        قامت

به     جای    قبله ی  جان  رو به سوی       کربلا  دارم

غبار  آسا   به   شوق      کاروان       شور  و  شیدائی

روم      منزل   به    منزل       آرزوی          کربلا  دارم

«لهوف» م بر کف  و چشمم  پر  آب و سینه    در آتش

به  هر     ماتمسرائی         گفتگوی           کربلا  دارم

به    تعظیم     محرم    در      محرم       باده    پیمائی

امید      جرعه نوشی        از  سبوی        کربلا  دارم .
تاریخ : پنج شنبه 91/9/2 | 8:30 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر