سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

در    دوره ی     ما     نه   عهد     ماضی

مردی   شده بود       تازه           قاضی

در    جلسه ی      دادگاه        با     وی

گفتند      که      «حکم»  کن       پیاپی

قاضی    که     نبود      اهل        پرهیز

گفتا    که    مراست     حکم  «گشنیز»!
تاریخ : پنج شنبه 91/9/23 | 6:25 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر