سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

ای    نابترین      ترانه ی         شیدایی

در   خلوت     صبحهای       جانفرسایی

یک  جمعه ی دیگرآمد و رفت  و   هنوز

شادیم  که   جمعه ی  دگر    می آیی .
تاریخ : چهارشنبه 91/9/29 | 5:54 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر