سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زورمندانی    که    دائم     تکیه     بر   زر می کنند

خاطر     اهل    بصیرت       را        مکدّر  می کنند

هر چه    می خواهند   از جان بشر  تا   شیر  مرغ

طَرفة العینی *   برای      خود       میسّرمی کنند

توبه   از  می   کرده   بهر     اعتدال  معده    لیک

در  عوض  خون   ضعیفان را  به  ساغر  می کنند

چرخهای     اقتصاد    مملکت    را    این     گروه

گاه    در   می آورند  و   گاه     پنچر    می کنند

در   خیابانها      سوار     بنز     جولان می دهند

فخر   بر آنان  که  بی  اسبند  و استر  می کنند

گر  یکی    نازکتر  از  گل گفت با   اینان   سریع

گیوه ها  ور می کشند و ترک  کشور  می کنند

بویی  از  آزادگی     نابرده     هرجا    می روند

«نیست آزادی در ایران»  ثبت دفتر    می کنند

چهره   درهم    می کشند از راستگوییهای  ما

هر  دروغی  را که   دشمن  گفت باورمی کنند

ارتفاع   کبر   بنگر    اوج      پر رویی       ببین

هر چه    ما     کوتاه  می آییم    بدتر می کنند

هرگز  از   خود  در  نمی مانند در دنیای   دون

تکیه   آنانی   که    بر  الطاف    داور می کنند.

____________________

*با تاسف فراوان باید عرض کنم بسیاری از مردم-حتی بعض اساتید و ملایان قوم-طَرفةالعین را که مفتوح الطاء است به غلط طُرفةالعین تلفظ می کنند.
تاریخ : شنبه 91/10/9 | 6:32 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر