سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زندگی   شلوار      زرد       پاره ای است

شاهکار    طفل      در    گهواره ای است

شیون   بومی   است    در       ویرانه ای

شیهه ی   اسبی    فراز   باره ای  است

اعتراض     خار      در    پای        درخت

ارتفاع    خشم     سنگ   خاره ای است

جامه دان       پیرزالی              نق نقو

گیوه های         کولی    آواره ای است

نقدهای         شاعری          بی اعتقاد

نقلهای            مرشد   بیکاره ای است

ارتعاش      دست      معتادی     غریب

معنی      خمیازه ی میخواره ای است

التماس   خاک  را  زان   سوی       ابر

پاسخ    نه    یا    جواب آره ای   است

فرضهای      فیلسوفی            دربدر

قرضهای      آدم      بیچاره ای   است

هرچه بودوهرچه خواهد بود  و هست

واقعا     غدّار    با    قدّاره ای   است

پیش  «شاطر»  ذنب لایغفر         بود

مرگ     آن را کمترین کفّاره ای است.

 
تاریخ : دوشنبه 91/10/11 | 9:57 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر