سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سلام  ای     کعبه ی        دلها        محمد(ص)

بهار          آرزوی               ما         محمد(ص)

سرور       سینه ی                   یکتا  پرستان

فروغ         دیده ی          بینا         محمد(ص)

گلستان     در       گلستان       جوشش   گل

کران         تا         بیکران   دریا      محمد(ص)

چراغ      افروز          بزم              لیلةالقدر

شکوه                   لیلةالاسری     محمد(ص)

محبت    آفرین      و                    مهر پرور

طراوت  بخش   و      روح افزا      محمد(ص)

ظهور     مهرورزی             پای     تا     سر

حضور       عشق     سر تا پا       محمد(ص)

ز    باء        بسمله        تا   تاء          تمّت

کتاب        حسن     را    معنا      محمد(ص)

جهان   روشن    شد    از       نور   وجودش

چو    گل     شد     جلوه فرما تا  محمد(ص)

فراز      شاخه ی     طوبای هستی  است

نوای       مرغ      دلها         یا    محمد(ص).
تاریخ : سه شنبه 91/10/26 | 1:23 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر