سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

روسای     دو      قوّه        در       مجلس

گیس   هم    را       کشیده اند        زیاد

با    کنشها    و                 واکنشهاشان

آبروی      نظام      رفته         به       باد

علی             اردشیر                   لاریجا

نی و    محمود            احمدیّ        نژاد  

بر    خلاف        مواضع                  رهبر

که      خدا      عمر   و     عزتش   بدهاد

حرفها      کرده اند        رد     و       بدل

که   از آن    نیست  غیر    دشمن   شاد

بیش  از    اینها     چه   می توانم  گفت

بعد     لعنت  به     شمر  و   ابن      زیاد:

همه  از     دست    خصم  ناله       کنند

سعدی   از   دست  دوستان       فریاد !
تاریخ : دوشنبه 91/11/16 | 10:19 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر