سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قم   عزّ  و   شرف    ز  نور   اسلام گرفت

در  دامن    سبز   شیعه       آرام   گرفت

وز  برکت   مضجع    شما      بانو      بود

دروازه ای   از  بهشت  اگر    نام   گرفت .
تاریخ : پنج شنبه 91/12/3 | 7:26 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر