سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هاپو    بخورد      تمام         غمهای مرا

انواع    تورم       و            ورمهای  مرا

باید  که نوشت  روی  هر    بام و دری

با    آب   طلا       بگم   بگم های   مرا!
تاریخ : جمعه 91/12/4 | 8:45 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر