سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقصود   و   مراد   اهل      راز     است  علی

تفسیر    بهشت        دلنواز        است   علی

مفهوم  زکات       سر   حج          روح  جهاد

حیثیت    روزه   و     نماز         است   علی.
تاریخ : دوشنبه 90/3/9 | 12:43 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر