سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یارانه ی    عیدانه      همان     خردانک

پستانه    نهاده اند    نامــش          آنک

الیوم     بگیریم  و    به     زخمی بزنیم

ترسم   که   به   ناگهان شود پستانک!
تاریخ : سه شنبه 91/12/15 | 8:48 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر