سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

تبریک  و   شادباش    نـــــــــــــــــــدارد

عیدی  که   نان و آش نـــــــــــــــــــدارد

روزی   که   در   قلمروی  شبهــــاش

مهتاب   هم  فلاش    نــــــــــــــــــدارد

مرد    گشاده روی    نجیبــــــــــــــش

در  تنگنـــــــــــا معاش   نــــــــــــــدارد

هر  آینه   بــــــــــــــر   آینـــــــه ی دل

جز   عمــــــق یک   خراش نــــــــدارد

ژیلت  نمی شنـــــــاسد  و   کـــــاری

با فــــــــرچه - خودتــــــــراش نـــدارد

بیماری   گــــــوارشی اش  هســـت

سررشتـــه  در  گــــــــواش  نــــدارد

عمری است  سیم  تـــــار  دل     او

کاری  به ارتعـــــــــــاش   نـــــــــدارد

بر   زخمهــــــــای  کاری  پنهـــــــــان

غمنـــــــاله های فـــــــاش  نــــــدارد

هر شب  نتیجـــــــــه غیر  تلاشـــــی

از   کوشش و تلاش  نــــــــــــــدارد

آهنگهـــــــــای زندگــــــــــــــــی   او

نینــــــاش ناناش ناناش نــــــــــدارد

این  روزهــــــا برای  مـــــــــن و  او

جز حیف  و   وای  و کاش  نـــدارد.
تاریخ : چهارشنبه 92/2/11 | 2:14 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر