سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شکر  خدا   که   پیری    چون   شیر   شرزه آمد

روباه   خصلتان   را    بر   جســـــــــم لرزه   آمد

در   مزرع   سیاست  گشنیــــــز و   شنبلیلـــــه

داریم  و  اینک   از  ره  یک دسته    مرزه   آمد

آن   پیر   با  طهارت    البتـــــه   بــــــا    مهـارت

تا   بر  کند   سبیل  از    افـــــراد    هرزه   آمد

هر  چند   پیـــر و پــــاتـــال  اما  دلیـــر  و باحال

بر  صد  جوان  کم  سال   آنکـــو    بیرزه   آمد

با   بره  آهوان   گــــو   خسبند   در  چمنـــزار

کز   راه  نره اسبــــــی  بشکوه ...زه     آمد !!
تاریخ : یکشنبه 92/2/22 | 7:5 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر