سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زمان   اعتکــــــــاف  آمـــــد  بیاییــــــــد

کـــه  با هم  رهـــــرو میخانه  باشیـم

گـــــذار  ما   نمی افتـــد  به   مسجد

که  از  زهــــــدریــــا   بیگانه   باشیم

به جای سبحــــه ی صددانه خوشتر

که  بر کف  ســـــاغر و پیمانه باشیم

نــدای ارجعـــــی ســــرداد  ســاقی

بیـــا  لبیـــک گــــو  مستـــانه باشیم

به  رغم  رای  عقــــل تـــــوبــه فرما

گنــــاه آلوده ی  دیـــــــوانه  باشیم

به گــــرد شمع روشــــن در خرابات

طواف عشــــق را  پـــروانه باشیم

چو ما دردانگـــــــان بــــزم اوئیـــــم

ازین رو طــــالب  دردانــــه  باشیم

به  گــــاه  اعتکــــاف و پرده پوشی

مبارک باد بــــر ما بــــــــاده  نوشی.
تاریخ : شنبه 92/3/4 | 2:1 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر