سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

جماران! آفتـــــاب روشنـــی بخـــــــش ســــریــــرت کو؟

در ایــــن شبهـــــای ســـرد بی سحر بدر منیــــــرت کو؟

بهــــــارآور هــــــــزار نغمـــــه پردازت کجـــــا؟ چون شد؟

نسیـــــــم زنــــــدگــــی بخش و شمیم دلپــــذیرت  کو؟

فضــــــا آکنـــده از بوی ملال انگیــــــز  انــــــدوه اســـت

گلـــت کو؟ نــــــافـــه ات کو؟  گلعذارت کو؟ عبیرت کو؟

هلا! دریـــــای جـــوشــان عدالت  گــــوهـرت چون شد؟

هلا! ای بیشـــــه زار سبــز استقــــــلال   شیــــرت کو؟

بگــــو ای پـــــایـــگاه معـــرفت ای   مسنــــــــد ایمـــــان

امــــامـــــت را کجـــــا بردند؟   ســـــردار دلیــــــرت کو؟

خـــــــموش اینسان چرایی   ماذن توحیــــــــد و آزادی

بــــلالت کو؟ اذانــــت کو؟ خـــروشت کو؟ صفیرت کو؟

قمــر در پرده  اختر مرده  شمع افسرده  ره تاریـــــک

خـــدا را از کــه پـــرسیم   آفتــــــاب دلپذیــــــــرت کو؟

جمـــاران! با خمـــاران   مخبــــت نکتـــه ای حـــــرفی

شکستــــه ساغران بـــر ســـر زنان   گویند پیرت  کو؟

 
تاریخ : یکشنبه 92/3/12 | 4:57 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر