سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

به   تیم   ملّــــــــــی  مـــــــا     سرمربی

اگر   این   روزها «کی روش» نمی بود

بـــــرای    رفتن    جــــــــــــام جهــــــانی

دل  مـــــــا   آنقدرهــــا   خوش نمی بود

در آن صورت کسی  خرمست وخشنود

جــــز  آمــــریکـــای   آدمکــش نمی بود...

***

به کــاشان    در جوانی   سکته   می کـرد

خوراک  «خوش عمل» گر شش نمی بود!
تاریخ : جمعه 92/3/31 | 9:51 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر