سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نکته ای   جانبخش      از     قرآن       شنو

یامر     بالعدل     والاحسان               شنو

جمله ی     ایتاء ذی القربی               نگر

جلوه ی      ینهی عن الفحشا           نگر

می دهد     فرمان   خدا  بر  عدل و    داد

بخشش و   احسان  هم از او  گیر     یاد

تا    توانی     پیرو    این     پند       باش

پاسدار      حق       خویشاوند      باش

ذات    باری      نهی     از  فحشا   کند

وای      آنکو       بشنود    حاشا   کند
تاریخ : جمعه 90/3/20 | 6:24 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر