سفارش تبلیغ
صبا ویژن

*اشاره :

محمدحسین خوش عمل تنها فرزند پسرعباس خوش عمل کاشانی هم شاعر است و در سه زمینه ی سنتی - نو و سپید آثار قابل اعتنایی از او در سایتهای مختلف منتشر شده است.تازه ترین اثر وی تحت عنوان «قصه های من و بابام 5»اخیرا در سایت شاعران پارسی زبان منتشر شده و اشاره به بیماری چشمی پدر دارد:

آنک پدرم : لیاقتـــــش نمـــــــره ی  بیســـــــت

مردی کــــه تمام عمــــر خود آینــــه زیســـــت

 

این بـــا رگ و ریشــــه ای کــه یـــــارهمه بود

این خوب همیشـــه ای که یک یارش نیسـت

 

در متــــن بلا ولـــــی لبـــــــش پـــــــر خنـــده

در وادی حیــــــرتم کــه این دیگــر کیســت؟

 

دیشب بــــه نمــــاز خــــود دعــــــایش کردم

فرزند  دعـــاگـــوی پدر!؟ عیبــش چیســـت؟

 

گفتم : مپسنــــد ای خــــــــدا کـــــور شــود

این چشم که عمری به حسین تو گریسـت.
تاریخ : شنبه 92/5/19 | 11:51 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر