سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خاطره ها  را   همه   از   یاد  برد

خاطره انگیـــــز ترین مــــــــــــردها

شــــارح نـــی نـــامه ی اندوه شد

نـــای شبــــــآویزترین مــــــــــردها

خاطره ی سوگسرودی ست تلخ

نغمـــــه ی گلبیـــــزترین مــــردها

پنجـــره نگشود به صبحی قریـب

خـــانه ی شبخیــــزترین مـــردها

آه که سرشارشداز خون واشک

ســــاغر لبــــــریزترین مــــــــردها

خیره در آیینه  نهیبی به خـــود :

ای همه نــاچیـــزترین مــــردهـا

صبح شد و غنچـه تبسّم نکـــرد

در شب پـــائیـــزترین  مــــــردها.

              از:محمدحسین خوش عمل.
تاریخ : چهارشنبه 92/5/23 | 5:33 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر