سفارش تبلیغ
صبا ویژن

*اشاره:

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور در اظهارات جدید خود در برابر خبرنگاران فرمود(قریب به مضمون):«نه یدبیضا داریم و نه عصای موسی تا مشکلات اقتصادی را سریعا حل کنیم...»

تو که ید بیضا نداری    عصای موسی نداری

کلیدتم  زنــــگ  زده     مث  آدم    جنـگ زده

چرا اون همه وعده دادی به مردم

وعده سر جعده* دادی به مردم ؟

با وزرای جورواجور    رفتی مجلس رفتی حضور

گفتی که کار کشته ن اینا    هفتاد وهفت پشته ن اینا

آدمـــــــای  پیر و  پاتــــال  آوردی

مش نعمت و میرزا ماشال آوردی

دولت تدبیر و امید     سرمونو با پنبه برید

آب پاکی رو دس همه     ریخته بدون واهمه

دولت تدبیر و امیدت این بود؟

نکنه که صادرات ملک چین بود؟

مشدی حسن مرد صبور    امید نمی خواهیم به زور

تلاش بی فایده نکن     سرمه نکش به چشم کور

تو سفره مون حرف جای نون گذاشتی

عجب کلاهی سرمون گذاشتی!

بالاها رفتیم ماس نبود    یک دونه حرف راس نبود

پائینا همه ش دوغ دوغ دوغ    وعده ها همه ش دروغ دروغ

قصه ی ما به سر رسید هاپیشته!

نوبت دمب خر رسیــــــــد هاپیشته!

_____________________

*جعده : جاده
تاریخ : چهارشنبه 92/6/20 | 2:8 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر