سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

بیا به کوی  رضا  چشمه ی  بقا  اینجاسـت

مقام  امنیت   خاطر  و    رضـــــا  اینجاست

بیا  به   زمزمه ی   یا  مجیب ، الدعـــــــوات

که  استجابت هر خواهش و دعا اینجاست

اگر  شکسته  دل   از  حــــادثــات دنیـــایی

بیــــا که  راز   درستی  دل تو را اینجاست

ز   دام  هر  چه   غم  و محنت  و گرفتاری

مهیمنـــی که تو را  می کند رها اینجاست

به   قفل بسته ی  دلهای  نا امید  امــروز

کلید  معجزه ،  دست گره گشا  اینجاست

به  داغ  خویش  اگر  مرهمی طلب کردی

به دردخویش اگر خواستی دوا اینجاست

مرو به  نزد  طبیبان  برای   عـــرض  نیـــاز

بیا به  توس  که  بر  دردها شفا اینجاست

به  محرمان  حریم   نیازمندی  گــــــــــــــو

کجا  روید  که   بیت الحرام ما اینجاســت

ز  طـــوف کوی رضا  دل  نمی رود جایی

که  کعبه وحرم  و زمزم و صفا اینجاست

بگو  به  مردم  بیگانه  با   هواجس نفس

بساط  قاعده ی  عشق  را بنا اینجاست

زتنگدستی خودشکوه خوش عمل کم کن

که هرچه میطلبی نعمت از خدا اینجاست.

تاریخ : یکشنبه 92/6/24 | 1:43 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر