سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

اعتیاد من به خواندن نماز

زیر چشمهای ناصبور و پاسبانی پدر

عشق نیست

نور نیست

هیچ مرتع از مراتع بهشت را

-مجوّز عبور نیست

وهن یک قداست بزرگ آسمانی است

با فرشته قهر و با شیوخ شهر در نبرد

جز نفیر جغد خسته ای اسیر برجها

غیر بازتاب حرف زور نیست

***

من از این عبادتِ به عادتِ همیشه خسته ام

با پدر بگومگوکنان

روی مستطیلی از چروک خورده خرسکی

نشسته ام

هرچه پنجره گشود زآسمان

به روی خویش بسته ام

***

ترک اعتیاد موجب مرض اگر نبود

تا به حال

بارها و بارها

در مسیر کمپ ترک اعتیاد

-گام می زدم

لعنت همیشه ی پدر

پشت سر

با دلی که تار عنکبوت کفر بسته است

حرف از حضور التیام می زدم

***

ای شما رجال پاک مسجدی

قوم و خویش جبرئیل و قهر با بدی

واقعا کدامتان نمازتان

-به حسب اعتیاد نیست؟

*سروده ی: محمدحسین خوش عمل.
تاریخ : پنج شنبه 92/8/9 | 6:18 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر