سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

ای بـــر لب تــــو  زمزمه ی  مــــاه   محرّم

بنهاده ســر از شـــوق  به  درگاه   محرّم

از حنجــر گلگون   شهیدان خدایی است

پیغام تـــــــورا : گــــــم  نکنی راه  محرّم

بر گنبد افلاک ملک بــــرد و بـــرافراشت

پرچم  ز  کف  قــــائــد خونــــخواه محرّم

با فـــــوج ملک همدل و همراه و همآواز

شد خیـــــل عـــــزادار دل آگـــــاه محرّم

این قافله در قافله  آتشکده دلهاسـت

افروخته   از شعلـــــه ی جانکاه محرّم

در خشک و تر عالم و آدم  زنــــد آتش

گر شعله کشد از  سرنــــــی آه محرّم

جزغنچه ی لبهای علی اصغر گلپوش

بر خنده نشد بـــــاز لبی گـــاه  محرّم

ما خیل گـــــــدایان سرکوی حسینیم

باشد نظـــــر  لطف کند شــاه  محرّم .

تاریخ : دوشنبه 92/8/13 | 1:32 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر