سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

گر  به  عالم  نهضت خونین  عـــــــــاشـــــورا نبود

در   دیاری   پــــرچم  آزادگــــی  بــــرپــــــــا  نبود

 

آب  می نوشیــــد اگـــر عبّـــاس از شطّ فــــرات

تا  ابـــد شـــرمنده ی لعل لبـــش  دریــــا   نبود

 

هیچ  داغــــی  غیـــر داغ  اصغـــــر شیرین زبان

بــــر امـــام عــــاشـقان دلسوز و جانفرسا نبود

 

کربلا در کربلا مـــی مــــانـد چون نخلی غریـب

گر  به  شــام و کوفــه نطق زینب کبری  نبـود

 

نهضت ســرخ حسینی  این تداوم را  نداشت

خطبه ی  سجّاد اگر  همراه  با  افشــا  نبـود

 

«ما رایت الّا جمیلا»  گفت زینب  بـــــــا عـدو

عشق  را   زیباتر  از  این  منطق گویا  نبـود

 

دفتـــر  پیروزی  حق  خطّ  باطل می گرفـت

گر  به خون  پاک  هفتاد و دو تن امضا نبــود

 

افتخار این بس که نقش پرچم عدل وشرف

شیعیان  را  جز  پیام  ظهر عــاشــورا  نبود

 

با  نوای  جانفروز  «یـــا لثـــارات الحسین»

در  گذرگاه  حوادث  کـــربلا  تنـــــها  نبــود

 

پـــای در گل تــا ابـد می ماند رهوار حیات

گر  عنــــــایـــات  حسینی دستگیر ما نبود.

 

تاریخ : دوشنبه 92/8/20 | 3:55 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر