سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

هزار مرتبه گفتیم یــــا حسیــــن شهیــــد

و یک دقیقه نبودیم بــا حسیــن شهیــــد

 

امان ز غفلت مـــا شمــــرهـــای بــالقوّه*

که داده ایم به سرنیزه ها حسین شهید

 

برای گوش دل ما چقـــدر سنگین اسـت

ندای حق طلب کــــربـــلا حسین شهید

 

فدای زائـــر بی برگ بــــوریــــا پــوشـی

که گفت با نفس بی ریا حسین شهید

 

بحقّ حضرت عبّاس ومشک وتیغ وعلم

بحقّ زمـــزمـــه ی یـااخـا حسین شهید

 

بحقّ  زینب و آن اوج استقامت و صبر

بحقّ حـــرمت خون خــدا حسین شهید

 

دهاد بر همه ی ما شفا خدای حسین

دهاد بر همه ی ما صفا حسین شهید

 

برات معرفت کربـــلا و عـــــاشــــــورا

دهاد بر من و ما و شما حسین شهید

 

مکن غلوّ و به تحریفها مــــزن دامـــن

که شکوه دارد ازین ماجراحسین شهید

 

به دوزخیم چو نفرینیان  وادی طــف

برای ما نکند گر دعـــــا حسین شهید

 

چه قرنها که گذشت از قیام عـاشورا

هنوز فاصله داریم تــا حسین شهید.

_______________

*تعبیری حکیمانه از آیت الله العظمی بهجت(رض)
تاریخ : یکشنبه 92/8/26 | 6:46 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر