سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به جهان  آن  که  مرا  افسر  سر  بود پدر بود

قوت جان ، قوّت دل ، نــــور  بصر  بود پدر بود

 

آن که  روزان  و شبان تا که پسر رنـــج نبینـد

روبرو  با  غم  و  انــــدوه  و خطر بود پدر بود

 

آن که می دادتن وجان به بلا لحظه به لحظه

وان که  قوتش همه  ازخون جگر بود پدر بود

 

قهرمانی ، یل  نان آوری ، آزاده ی  پــــاکـی

که  نشاطش به  تماشای  پسر بود پدر بود

 

یکّه تازی که به میدان حیات از همه گـردان

نام آورتر  و   بی واهمــــه تـــر بود  پدر بود

 

آن که درس شرف آموخت پسررا زشرافت

وا ن که کارش  همه  تعلیم هنربودپدر بود

 

آن که با مشعل امّید و رجا ، سعی و تولّا

به جهان راهبـــر و راهسپــر بود  پدر  بود

 

آن که خواهنده ی خشنودی فرزندزدادار

سر سجّاده  به  هنگام  سحـربود پدر بود

 

خوش عمل سروروانی که سراپای وجودش

همه از بهر تو  دارای  ثمـــر بود  پدر بود.

تاریخ : چهارشنبه 92/9/6 | 4:5 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر