سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

چکّه چکّه اشکهای خوش عمل

ریخت روی برگهای دفترش

شاعر موفّقی اگر نبود

در مسیر زندگی

پولدار هم نشد

نیکل مذاب در دهان و خاک بر سرش

***

کاشکی پدر عقیم بود و کاشکی

نیم قرن و پنج سال پیش

بینوا نزاده بود مادرش...
تاریخ : جمعه 92/9/22 | 5:48 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر